ASSESSORAMENT FINANCER

A qui va dirigit

A totes aquelles persones o grups familiars que vulguin fer créixer els seus Estalvis de la mà d’un equip de professionals, que els ajudin a entendre les seves carteres i el mercat financer.

Procés

1- Planificació Financera

Assessorament personalitzat i seguiment dels actius segons el perfil d’inversió, les necessitats, objectius i terminis particulars definits pel client. Es treballa sobre una estratègia tant a curt com a mitjà o llarg termini, amb una perspectiva global i un alt nivell de diversificació. Per a això és molt important conèixer les metes individuals: Quins projectes de vida tenim? Volem que el nostre patrimoni romangui unit al llarg de múltiples generacions? Quins nivells de risc estem disposats a assumir? Quant hem d’estalviar para: la jubilació, estudis dels fills, compra d’una segona residència, …?

2- Carteres d’inversió

DiverInvest acompanya al client al llarg de tot el procés d’inversió. Coordinem directament amb els bancs l’operativa per facilitar la implementació i seguiment de les inversions, sempre anteposant l’oferir les millors recomanacions que més s’ajustin al perfil de l’inversor.

3- Auditoria de les Carteres

Existeixen dos punts fonamentals en el que denominem auditoria de carteres, d’una banda, el control de risc i per un altre el de costos. El control de risc és un eix crucial en el nostre procés d’inversió, aplicant-se de manera rigorosa i metòdica periòdicament i ad-hoc segons les circumstàncies del mercat. A més, a DiverInvest apostem per la diversificació com una eina eficaç per a aquest control.

Al mateix temps, negociem amb les entitats les comissions, comprovem els costos i les condicions pactades per minimitzar els costos de cada inversió.

4- Reporting

DiverInvest compta amb una eina que ofereix una visió global de la cartera de client. A més, permet l’agregació de totes les entitats i el monitoratge de les posicions en cartera, obtenint una informació actualitzada i permetent així una major profunditat d’anàlisi sobre la cartera i ajuda en la presa de decisions d’inversió.

Serveis

Definim l’estratègia d’inversió per a cada grup

 • Definició de la política d’inversió segons el perfil del client
 • Estudiem la cartera actual del client
 • Realitzem una proposta d’inversió personalitzada

Selecció de bancs

 • Recomanem entitats financeres: nacionals i internacionals
 • Ens adaptem a les preferències d’entitat de cada client
 • Estem en continu contacte amb el gestor del seu banc
 • Analitzem els productes oferts pel banc

Selecció de productes

 • Llistat de fons d’inversió recomanats per DiverInvest: core i tàctics
 • Assessorament en inversions directes: ETFs, bons, accions, etc.
 • Assessorament en inversions alternatives HedgeFunds i Private Equity

Recomanació d’inversió

 • Distribució dels actius que s’assessora de forma dinàmica
 • Idees tàctiques d’inversió
 • Visió de la situació macroeconòmica global

Implementació i seguiment de les inversions

 • Reporting Global
 • Ajudant personal en temes administratius bancaris
 • Reunió mensual amb el client
 • Assessorament en la implementació de les recomanacions

Auditoria dels seus comptes bancaris

 • Informe global de les carteres d’inversió del client
 • Control i supervisió de cada operació realitzada

Control de riscos

 • Paràmetres de diversificació: bancs, actius (renda fixa i variable) i productes
 • Seguiment diari de les inversions
 • Rebalanceig de la distribució d’actius

Control de costos

 • Negociació de les comissions amb les entitats bancàries
 • Supervisió de l’aplicació de comissions acordades per operació
 • Cerca dels productes més eficients

Altres serveis

 • Esdeveniments amb experts del sector
 • Formació per a clients

Expliqui’ns una mica més sobre vostè

Cada situació financera és diferent: analitzem junts els seus actius i passius actuals i deixi’ns conèixer les seves inquietuds. Li personalitzarem un pla d’inversió i li proposarem una nova cartera que li permeti aconseguir els seus objectius.