Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses per la Universitat Internacional de Catalunya i Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers.

Al llarg de la seva trajectòria professional de més de quinze anys com a assessora fiscal ha treballat en despatxos professionals com Buscà, Sotelo i Associats; Ribalta Advocats (Garrigues) i Consultors d’Economia i Tributs (CET).

Especialitzada en l’assessorament fiscal tant de persones físiques com a persones jurídiques (grups i empreses familiars), assessorant principalment en matèria de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Imposat sobre el Patrimoni, Impost de societats i Impost sobre el Valor Afegit.

La Malu s’incorpora al departament d’Assessorament Fiscal de DiverInvest amb l’objectiu de complementar els serveis d’Assessorament Financer per poder oferir als nostres clients un servei d’assessorament integral.