El seu Family office

A DiverInvest assessorem el patrimoni de les famílies amb un enfocament 360º, amb l’objectiu de preservar el seu patrimoni de generació en generació des d’una perspectiva global i independent. Coordinem cada fase de la vida financera d’una família a través d’un enfocament personalitzat i integrat que assegura que cada detall sigui pres en consideració, adaptant-nos al protocol familiar particular.

SOM ARTESANS DEL SEU PATRIMONI

Treballem conjuntament amb el client per confeccionar de forma exclusiva la distribució més acord al seu Patrimoni sobre la base del model del Asset Allocation recomanat per DiverInvest.

Busquem, seleccionem i seguim els productes que més s’adeqüin al seu perfil.

Al mateix temps li ajudem en tots els àmbits: Protocol Familiar, Filantropia, Fiscalitat i formació i molt més.

Serveis

Definim l’estratègia d’inversió per a cada grup

 • Planificació patrimonial integral: Financera / Immobiliari / Empresa
 • Definició de la política d’inversió segons el perfil del client
 • Estudiem la cartera actual del client
 • Realitzem una proposta d’inversió personalitzada

Selecció de bancs

 • Recomanem entitats financeres: nacionals i internacionals
 • Ens adaptem a les preferències d’entitat de cada client
 • Estem en continu contacte amb el gestor del seu banc
 • Analitzem els productes oferts pel banc

Selecció de productes

 • Llistat de fons d’inversió recomanats per DiverInvest: core i tàctics
 • Assessorament en inversions directes: ETFs, bons, accions, etc.
 • Assessorament en inversions alternatives HedgeFunds i Private Equity

Recomanació d’inversió

 • Distribució dels actius que s’assessora de forma dinàmica
 • Idees tàctiques d’inversió
 • Visió de la situació macroeconòmica global

Implementació i seguiment de les inversions

 • Consell Familiar
 • Reporting Global
 • Ajudant personal en temes administratius bancaris
 • Reunió mensual amb el client
 • Assessorament en la implementació de les recomanacions

Auditoria dels seus comptes bancaris

 • Informe global de les carteres d’inversió del client
 • Control i supervisió de cada operació realitzada

Control de riscos

 • Paràmetres de diversificació: bancs, actius (renda fixa i variable) i productes
 • Seguiment diari de les inversions
 • Rebalanceig de la distribució d’actius

Control de costos

 • Negociació de les comissions amb les entitats bancàries
 • Supervisió de l’aplicació de comissions acordades per operació
 • Cerca dels productes més eficients

Altres serveis

 • Optimització fiscal: IRPF, renda, successions, empresa familiar, etc.
 • Esdeveniments amb experts del sector
 • Formació per a clients
 • Filantropia

Fundacions
i institucions

Fundacions, Associacions i Congregacions presenten unes particularitats que les distingeixen de la resta d’inversors. La majoria d’elles regeixen les seves actuacions pel concepte de Endowment, una dotació financera que el seu principal ha de quedar intacte al llarg d’un període determinat i la rendibilitat del qual ha de ser capaç de cobrir les despeses anuals i d’inflació per poder realitzar accions solidàries a llarg termini.

DiverInvest profund coneixedor d’aquest col·lectiu, no solament s’adapta a aquestes estructures, sinó també als codis ètics de cadascuna d’elles, tant en l’actuació com en els productes recomanats.

Algunes entitats compten amb un equip propi responsable de les seves inversions, al que DiverInvest assessora i dóna suport. En aquelles entitats que manquen d’aquest equip, DiverInvest amplia els seus serveis i en qualsevol cas està sempre a la disposició del Patronat i Òrgans rectors.

A demés a DiverInvest hem desenvolupat la figura de l’Inversor Responsable que aposta per un tipus d’inversió anomenada d’impacte social, la qual contribueix a la millora de la societat; aquelles inversions dutes a terme en empreses socials amb la intenció de generar un impacte social i/o mediambiental juntament amb una tornada financera.